Formularz Członkowski CSO Council

Ankieta CSO Council
 • DANE INFORMACYJNE

  Dziękujemy za zainteresowanie społecznością CSO Council. Prosimy o wypełnienie formularza członkowskiego. Po jego wysłaniu przeanalizujemy zgłoszenie, a kolejnym krokiem będzie kontakt ze strony przedstawiciela CSO Council. Wszystkie informacje dodatkowe, które zawiera formularz pozostają poufne i do wglądu tylko dla przedstawicieli firmy Evention i ISSA Polska.
 • OCZEKIWANIA I POSTULATY

 • (Prosimy o wskazanie w skali: 1- nie bardzo, 5 – ogromnie)
  12345
  Networking z innymi członkami CSO Council
  Poznanie innych dyrektorów bezpieczeństwa
  Możliwość udziału w spotkaniach i bezpośredniej rozmowy za zapraszanymi ekspertami
  Wymiana doświadczeń i możliwość skorzystania z wiedzy innych członków CSO Council
  Możliwość formułowania przez CSO Council opinii/zaleceń/rekomendacji w sprawach ważnych dla środowiska i bezpieczeństwa informacji
 • (Prosimy o wskazanie w skali: 1- nie bardzo, 5 – ogromnie)
  12345
  Cykliczne spotkania merytoryczne
  Spotkania networkingowe
  Dostęp do materiałów merytorycznych
 • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

  Ponieważ CSO Council jest społecznością szefów bezpieczeństwa informacji, jednym z głównych celów jej powołania jest stworzenie dla Państwa platformy współpracy i możliwości wymiany doświadczeń. Stąd pytanie niżej o Wasze oczekiwania w tym zakresie i chęć współpracy z innymi.
 • TakNie
  Relacji bezpośrednich
  Wystąpień eksperckich na spotkaniach CSO Council
 • Zachowanie poufności

  Informacje pozyskane w powyższym formularzu pozostają tylko do wglądu dla firmy Evention oraz ISSA Polska. Dane nie będą przekazywane do partnerów ani osób trzecich. Celem zbierania informacji jest lepsze poznanie potrzeb osób zainteresowanych członkostwem oraz dostosowanie działalności społeczności do oczekiwań członków.

  W tym również na sporadyczne otrzymywanie informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez Organizatorów, w tym informacji handlowych, w szczególności drogą elektroniczną na podany adres e-mail i numer telefonu**

  Organizatorami Spotkań są spółka EVENTION sp. z o. o. (dalej „Evention”) z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 oraz ISSA Polska Stowarzyszenie ds Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Pużaka 2/7.

 • * zgoda wymagana dla przyjęcia zgłoszenia

  ** w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług