Kobiety Nauki

Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki powstała w 2012 roku w celu wspierania karier polskich naukowczyń oraz promowania wyników badań i osiągnięć polskich badaczek. Jednym z bardziej istotnych obszarów naszego działania jest rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn.

Poprzez zawierane przez Fundację porozumienia o współpracy i partnerstwie  staramy się rozwiązywać problemy naukowczyń, m.in. prowadząc poradnictwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego. Stale współpracujemy z organizacjami naukowymi i kobiecymi. Jako rzeczniczki interesów środowiskowych angażujemy się w debatę publiczną, uczestnicząc w spotkaniach z instytucjami rządowymi  i społecznymi.

Wśród podjętych przez Fundację inicjatyw wymienić należy autorski projekt pod hasłem „Kobiety-Ekspertki”, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych. Ma to służyć przede wszystkim promocji naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek (www.ekspertki.com). W naszej bazie mamy już setki nazwisk ekspertek – bezcenny kapitał wiedzy i doświadczenia.

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji jest konkurs zatytułowany „Innowacja jest Kobietą”, którego kolejne edycje odbywają się od 2013 roku. Do udziału w konkursie zapraszamy młode badaczki mogące pochwalić się innowacyjnym rozwiązaniem lub wynalazkiem. Dzięki współpracy Fundacji z Agencją Promocyjną „Inventor”, zwycięskie projekty prezentowane są podczas międzynarodowych targów oraz wystaw, gdzie regularnie zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Polska Sieć Kobiet Nauki dotychczas objęła patronatem liczne wydarzenia naukowe, oraz publikacje, współpracuje także z instytucjami takimi jak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Narodowe Centrum Nauki. Na swoim koncie, jako badaczki i popularyzatorki, mamy też udział w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym w ramach mechanizmu norweskiego Innovative Gender as a new source of progres.

Swoje cele statutowe realizujemy przede wszystkim przez działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami z sektora prywatnego.