Monika Tośta

Ukończyłam studia na kierunku: Zarządzanie i Marketing – Akademia Świętokrzyska w Kielcach oraz studia podyplomowe SGH w Warszawie kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.  Od 1998 – jestem związana z kieleckim Kolporterem. Pełnione funkcje i stanowiska to: Główny Specjalista ds. Organizacyjnych; Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością; Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych; Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jestem audytorem wiodący – International Register of Certificated Auditors- Nr A8498, Odbyłam szkolenia Inżyniera Bezpieczeństwa ISecMan Certyfikat – Specjalisty TISM – egzamin z zagadnień dot. „Audytu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”.

Zainteresowania: podróże, książka, kino, narty.