Robert Zych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem książek m.in: Szef w roli coacha, Szef w relacji z zespołem, Szefie angażuj zespół. Od ponad 20 lat pracuje, jako trener sprzedaży. Specjalizuje się w projektach dla Zarządów, Dyrektorów, KAM-ów w obszarze Docenić Współpracę, Zespół w zmianie Grytviken Game, Angażujący Lider – Decison Making for Leaders.  Wspiera szefów w w podejmowaniu dobrych decyzji. Prowadzi warsztaty szkoleniowe nastawione na budowanie zaangażowania, współpracy, leadership. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych.