Spotkania

Architektury bezpieczeństwa i modelowania zagrożeń

14.05.2024 | 16:30 - 20:00 | BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
Architektury bezpieczeństwa i modelowania zagrożeń

To wydarzenie zostało zakończone. Zobacz prezentacje ze spotkania.

Wstęp

Podczas majowego, trzeciego w tym roku spotkania CSO Council, porozmawiamy o architekturze cyberbezpieczeństwa – w szczególności w kontekście modelowania zagrożeń i płynących stąd wniosków dla konkretnej organizacji. To kluczowy element architektury cyberbezpieczeństwa - proaktywne podejście, które obejmuje identyfikację, ocenę i łagodzenie potencjalnych zagrożeń, zanim będą one mogły wykorzystać luki w zabezpieczeniach. Gdy określimy wymogi bezpieczeństwa i prawdopodobieństwo pojawienia się skutków określonych zagrożeń to taka priorytetyzacja pomaga w efektywnej alokacji zasobów, tak aby skoncentrować się na najbardziej znaczących zagrożeniach dla zasobów organizacji. To oczywiście łatwo napisać, ale w praktyce znacznie trudniej zrealizować – zwłaszcza gdy wiemy, że skuteczne modelowanie zagrożeń wymaga ciągłej adaptacji wobec pojawiania się nowych zagrożeń i ewolucji kontekstów biznesowych.

O tych i innych pytaniach dotyczących tworzenia architektury bezpieczeństwa i modelowania zagrożeń porozmawiamy podczas majowego spotkania CSO Council. To zestaw wiedzy i kompetencji, którą posiada rosnąca rzesza ekspertów cyberbezpieczeństwa w firmie – bo alokacja dostępnych (i ograniczonych!) zasobów będzie optymalna tylko wtedy, gdy będzie dokonana względem realnych zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w kontekście danej organizacji.

Jak zawsze, tak i podczas tego spotkania na uczestników czeka także najbardziej aktualny cyberekspress, którego autor -  zaproszony członek społeczności CSO Council - przedstawi swoje subiektywne spojrzenie na najważniejsze wydarzenia w branży i incydenty cybersecurity od czasu ostatniego, kwietniowego spotkania społeczności!

👨‍👧‍👧 Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania CSO Council to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu, także w czasach spotkań online!

🕒 Spotkania CSO Council to   gwarancja bardzo efektywnego spędzenia skondensowanego czasu w elitarnym gronie menedżerów zajmujących się bezpieczeństwem informacji

🎯 Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Agenda

16.30 - 17.00
16.30 - 17.00 | 30min
Zapraszamy z kubkiem kawy czy herbaty na swobodne rozmowy
17.00 - 17.15
17.00 - 17.15 | 15min
Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę spotkania
Organizator
CSO Council
17.15 - 17.30
17.15 - 17.30 | 15min
CYBEREKSPRESS

Subiektywny, autorski przegląd najważniejszych zjawisk i wydarzeń w branży cybersecurity z ostatniego miesiąca.

Wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
mBank S.A
17.30 - 17.45
17.30 - 17.45 | 15min
Przykłady wykorzystania chmury publicznej w nowoczesnej architekturze bezpieczeństwa

Podczas spotkania poddamy pod dyskusję trzy obszary wykorzystania chmury publicznej, które podnoszą bezpieczeństwo w organizacji niskim kosztem i bez rewolucji w IT:

• Business Continuity & Disaster Recovery,
• centralizacja zarządzania bezpieczeństwem,
• ochrona infrastruktury IT i aplikacji pod kątem bezpieczeństwa sieciowego.

Podzielimy się doświadczeniami z realizacji tego typu projektów w kilkudziesięciu podmiotach w Ukrainie, w międzynarodowym koncernie medialnym oraz globalnej firmie działającej w branży finansowej.

Security Team Lead
Chaos Gears
Solutions Architect
AWS
17.45 - 18.10
17.30 - 18.10 | 40min
Modelowanie zagrożeń – o krętej drodze dojścia na szczyt
konsultant dla BNP Paribas Bank Polski
Bezpieczny Kod
Security Architect
BNP Paribas Bank Polski
18.10 - 18.45
18.10 - 18.45 | 35min
Dyskusja: palące wyzwania architektury cyberbezpieczeństwa
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Polkomtel
Head of Threat Assessment and Countermeasures (TAC)
Standard Chartered
Director - Cloud Security Services (EMEA)
Radware
Principal Solutions Architect
Infoblox
18.45 - 20.00
18.45 - 20.00 | 75min
Czas na networking i społecznościową kolację

Zobacz zdjęcia ze spotkania

Lokalizacja

Spotkanie odbędzie się w siedzibie
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.