Październikowe spotkanie CSO Council

Ponad 20 dyrektorów bezpieczeństwa IT oraz CSO z dużych organizacji spotkało się po raz kolejny w ramach społeczności CSO Council 20 października 2016 roku. Tematem przewodnim była kwestia Threat Intelligence oraz wymiany informacji o zagrożeniach. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji z naszymi ekspertami, wśród których wystąpili:

Juliusz Brzostek, Dyrektor NC Cyber z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – omawiał strategię działania NC Cyber i jego roli jako koordynatora w systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce;
Piotr Kalbarczyk, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego z PKO Banku Polskiego – przybliżył uczestnikom aktualne potrzeby, poruszył również temat praktyki Threat Intelligence oraz omówił obecne działania i wyzwania z jakimi musi zmierzyć się sektor bankowy;
Jacek Skrzydło, Chef Security Advisor oraz Marcin Klimowski z Microsoft – omówili tematykę Threat Intelligence w kontekście związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych, które pochodzą z wielkoskalowego monitoringu stacji roboczych z Windows.

Wydarzenie zakończyło się interesującą dyskusją z udziałem uczestników oraz zaproszonych ekspertów. Ożywione rozmowy przeniosły się w kuluary, gdzie uczestnicy w czasie networkingu omawiali poruszaną tematykę oraz wymieniali się doświadczeniami i poglądami.

Kolejne spotkanie CSO Council dotyczyć będzie tematu ochrony danych osobowych i odbędzie się podczas drugiego dnia konferencji Advanced Thread Summit 2016 (23 listopada 2016 roku). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków CSO Council.