Majowe spotkanie CSO Council online, poświęcone było architekturze bezpieczeństwa jako ważnej i wciąż niedocenianej dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wspólnie zastanawialiśmy się, czym powinna być architektura cyberbezpieczeństwa i kto ma z się zajmować jej tworzeniem oraz utrzymaniem.

Jakie kompetencje są do tego potrzebne i czy zapotrzebowanie na architektów cyberbezpieczeństwa będzie rosło?

Oto relacja ze spotkania „Architektura cyberbezpieczeństwa – czyli planowanie i strategia dla CISO”.