Ściganie cyberprzestępców-ważne jest dobre przygotowanie danych

Firmy najlepiej znają swoje systemy informatyczne i wiedzą, jak pozyskać z nich potrzebne służbom dane. Udostępnienie odpowiednio przygotowanych informacji zwiększa efektywność współpracy z organami ścigania. Komunikację między obiema stronami mogą usprawnić standardy ułatwiające funkcjonariuszom odczytywanie i właściwe interpretowanie pozyskiwanych danych.

Cyberbezpieczeństwo na certyfikowanym

* Polska ma szansę na odgrywanie kluczowej roli w kształtującym się europejskim ekosystemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa.
* W ramach projektu KSO3C trwają w naszym kraju prace nad zbudowaniem dwóch laboratoriów badawczych i powołaniem jednostki certyfikującej.
* Powstająca struktura będzie miała charakter otwarty – będą mogły do niej dołączać kolejne podmioty.
* Posiadanie przez Polskę własnego systemu certyfikacji może przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności polskiego sektora IT.

Czytaj dalej >>