Marek Kuczyński

Szef Biura Ochrony Informacji, Grupa Azoty Puławy

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej i Uniwersytetu Łódzkiego.

Kilkanaście lat pracował w Służbach IT, następnie na stanowiskach Koordynatora ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Szefa Biura Ochrony Informacji.

Obecnie jako Kierownik Działu Ochrony Informacji zajmuje się ochroną aktywów informacyjnych Grupy Azoty Puławy oraz koordynuje wykonywanie zadań przedsiębiorstwa jako Operatora Infrastruktury Krytycznej.

Był członkiem wielu interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych powoływanych zarówno w spółce jak i na szczeblu Grupy Azoty – aktualnie pełni funkcje Zastępcy Przewodniczącego Zespołu reagowania na incydenty informacyjne oraz Członka Zespołu ds. obsługi incydentów wynikających z realizacji obowiązków organizacji jako Operatora Usług Kluczowych wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Obecnie zaangażowany w prace Komitetu Ochrony Danych Grupy Azoty oraz w projekt wdrożenia systemu SAP S4/HANA.

Uczestnik szeregu szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji specjalistycznych.

Członek Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ISSA), CSO Council, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN).

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.