Michał Tabor

Partner i Członek Zarządu, obserwatorium.biz

Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego.

Uczestniczył w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierował zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce.

Członek Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego w Europie i na świecie. W ramach komitetu odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby otwartej bankowości i dyrektywy PSD2.

Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, Ekspert Związku Banków Polskich. Posiadacz certyfikatu CISSP.

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.