Społeczność CSO Council

To wspólne przedsięwzięcie ISSA Polska i Evention, mające na celu budowę platformy służącej integracji społeczności CSO / CISO w Polsce.

Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach działających w Polsce. CSO Council swoją działalność będzie realizować poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska.

Im bardziej technologia przenika wszystkie aspekty działalności firmy, tym bardziej palącą  staje się kwestia zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji. A tym samym rośnie rola i pozycja CSO / CISO w firmie.

W odpowiedzi na wyzwania współczesności  szefowie bezpieczeństwa informacji  powinni mieć możliwość współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnego artykułowania opinii i rekomendacji. Wierzymy, że uczestnictwo w CSO Council to umożliwi.

Dlatego zapraszamy szefów Bezpieczeństwa Informacji,  menedżerów spod znaku CSO i CISO do  tworzenia tej wyjątkowej społeczności.

Uczestnictwo w  CSO Council  to nie tylko  przynależność do elitarnej społeczności dyrektorów i szefów Bezpieczeństwa Informacji, ale przede wszystkim możliwość  budowania zawodowych relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Zasady działania

Członkami CSO Council mogą być wyłącznie szefowie obszarów szeroko rozumianego Bezpieczeństwa Informacji w większych organizacjach (w przedsiębiorstwach i administracji publicznej).

CSO Council realizuje swoje działania poprzez dyskusje i propagowanie wiedzy o aktualnych, kluczowych wyzwaniach w dziedzinie Bezpieczeństwa Informacji – służą temu cykliczne spotkania poświęcone konkretnej tematyce. Pozwalają one na wymianę poglądów z najlepszymi CSO / CISO i ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Program działań CSO Council jest tworzony przez środowisko menedżerów Bezpieczeństwa Informacji, przy kluczowym głosie Rady CSO Council, w skład której wchodzą znani dyrektorzy bezpieczeństwa z dużych organizacji.

Ważną rolą CSO Council jest wypracowanie wspólnego stanowiska i zabieranie głosu w sprawach ważnych dla środowiska (chociażby w kwestii nowych regulacji istotnych dla bezpieczeństwa informacji).

CSO Council w liczbach

lat

Od 7 lat CSO Council oferuje szefom bezpieczeństwa możliwość spotkania i prowadzenia zawodowych rozmów.

dyrektorów

Docieramy do ponad 312 dyrektorów oraz szefów Bezpieczeństwa Informacji.

spotkań

Za nami 69 spotkań poświęconych Bezpieczeństwu Informacji!

największych firm

Na spotkania zarejestrowało się ponad 300 uczestników z ponad 100 największych firm w Polsce.

Korzyści z udziału w CSO Council

Dostęp do wiedzy o dobrych praktykach zarządzania bezpieczeństwem technologicznym.

Lepsze rozumienie wyzwań i zadań nowoczesnego CSO i CISO.

Budowanie i rozwój sieci kontaktów w społeczności szefów Bezpieczeństwa Informacji.

Bezpośrednia wymiana doświadczeń z innymi CSO i CISO.

Przynależność do ekskluzywnej społeczności osób na podobnym stanowisku.

Organizatorzy CSO COUNCIL

Partner Generalny CSO COUNCIL

Partnerzy Merytoryczni CSO COUNCIL

Mecenasi CSO Council

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.