Spotkania

Forensics i forensics w chmurze

17.10.2023 | 16:30 - 19:30 | Restauracja BARaWINO, Noakowskiego 16, 00-666 Warszawa
Forensics i forensics w chmurze

To wydarzenie zostało zakończone.

Wstęp

Forensics i forensics w chmurze

Podczas październikowego spotkania CSO Council porozmawiamy o tym, jak przygotować się na sytuację, gdy trzeba będzie zabezpieczyć i udokumentować wszelkie ślady związane ze zdarzenia w cyfrowym ekosystemie własne organizacji. Forensics to złożony temat o długiej historii, ale gdy dochodzi do tego kontekst chmury to sprawy się daleko bardziej komplikują, zwłaszcza, gdy w praktyce mamy firmowe, heterogeniczne środowiska, pełne on-prem, usług chmurowych i środowisk wirtualnych.

Lista nieraz trudnych wyzwań przed szukających cyfrowych dowodów zdarzeń rośnie tutaj znacząco. To różnorodne aspekty, które trzeba mieć na uwadze – poczynając od prawa (rozproszenie geograficzne i różne systemy legislacyjne), poprzez sprawy technologiczne (dzielenie wspólnych zasobów przez różnych użytkowników, ulotność danych w maszynach wirtualnych, etc.), w dostępie i kontroli (które w chmurze z natury rzeczy są ograniczone), autentyfikacji i uprawnieniach (złożone konteksty, kto do jakich informacji i kiedy ma dostęp), szybka zmienność w środowiskach chmurowych i wirtualnych (dowody mogą szybko stać się nieaktualne czy nadpisane). Listę wyzwań można mnożyć – na pewno zamyka ją jeszcze brak wystarczającej liczby ekspertów, a więc też i większy koszty forensica w chmurze.

Porozmawiajmy o tych wyzwaniach i tym, jak można się z nimi mierzyć! Jak zawsze podczas październikowego spotkania na uczestników czeka także najbardziej aktualny cyberekspress w wykonaniu członka społeczności, który przedstawi swoje subiektywne spojrzenie na najważniejsze wydarzenia w branży i incydenty cybersecurity od czasu ostatniego, majowego spotkania społeczności!

👨‍👧‍👧 Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania CSO Council to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu, także w czasach spotkań online!

🕒 Spotkania CSO Council to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia skondensowanego czasu w elitarnym gronie menedżerów zajmujących się bezpieczeństwem informacji

🎯 Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Agenda

16.30 - 17.00
16.30 - 17.00 | 30min
Zapraszamy z kubkiem kawy czy herbaty na swobodne rozmowy – cały rok przed nami!
17.00 - 17.10
17.00 - 17.10 | 10min
Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę spotkania
Organizator
CSO Council
17.10 - 17.40
17.10 - 17.40 | 30min
Wyzwania Cloud Forensic – z doświadczeń praktyka

Obecnie przetwarzanie w Chmurze rozwija się niezwykle szybko i pozwala nie tylko na przechowywanie danych. Niemalże większość kluczowych procesów przedsiębiorstw może zostać przeniesiona do Chmury w oparciu o modele IaaS, PaaS lub SaaS. Relatywnie proste pozyskanie danych może być niewystarczające lub stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej, a trudności w analizie oraz mnogość artefaktów Chmury, stawiają przed Analitykiem nieporównywalnie więcej wyzwań. Przeszkody te przyczyniły się do rozwinięcia dziedziny Cloud Forensic, która znacznie wykracza poza klasyczne ramy Computer Forensic.

17.40 - 18.05
17.40 - 18.05 | 25min
Forensics w firmowym środowisku IT – vademecum właściwego postępowania dla menedżera cybersecurity
e-Detektywi
18.05 - 18.30
18.05 - 18.30 | 25min
Z praktyki działania organów ścigania – co warto wiedzieć?

Rozmowa z prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszką Gryszczyńską, Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji UKSW

Katedra Prawa Informatycznego
Wydział Prawa i Administracji UKSW
18.30 - 18.45
18.30 - 18.45 | 15min
CYBEREKSPRESS

Subiektywny, autorski przegląd najważniejszych zjawisk i wydarzeń w branży cybersecurity z ostatnich 2 miesięcy przedstawi Tomasz Brożek z Unum

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa
Unum
18.45 - 18.55
18.45 - 18.55 | 10min
Podsumowanie spotkania i zaproszenie na kolejne aktywności CSO Council
19.00 - ...
19.00
Czas na networking i małe co nieco!

Rejestracja

Lokalizacja

Rejestracja została zamknięta.

Spotkanie odbędzie się w BARaWINO
Adres: Noakowskiego 16, 00-666 Warszawa

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.