Spotkania

Spotkanie specjalne: Łamigłówka regulacji – perspektywa CISO

27.06.2023 | 09:30 - 12:00 | Villa Foksal, Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
Spotkanie specjalne: Łamigłówka regulacji – perspektywa CISO

To wydarzenie zostało zakończone.

Wstęp

Głównym celem wprowadzonych niedawno przez UE regulacji prawnych dotyczących cyber bezpieczeństwa była unifikacja przepisów na poziomie państw wspólnoty. Dzięki temu powstało spójne i harmonijne podejście do ochrony infrastruktury krytycznej oraz kluczowych usług cyfrowych przedsiębiorców. Przepisy mają umożliwić efektywną koordynację działań między państwami członkowskimi, wymianę informacji oraz współpracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w skali europejskiej. Co musi się przełożyć się na zmianę podejścia do cyberbezpieczeństwa na poziomie globalnym ale będzie miało ogromny wpływ na zmiany jakie będą musiały zajść, na poziomie poszczególnych państw członkowskich.

Na spotkaniu "Łamigłówka regulacji – perspektywa CISO" poświęcimy uwagę najnowszym regulacjom NIS2 i DORA, Będzie to niezwykła okazja spotkania się z ekspertami oraz poszerzenia i usystematyzowania wiedzy na temat aktualnych aktów prawnych dotyczących cyber bezpieczeństwa. W czasie naszego spotkania, prezentacji i dyskusji, doświadczeni eksperci z dziedziny prawa oraz rozwiązań technologicznych podzielą się swoją wiedzą na temat:

  • przepisów prawa,
  • metodyk ochrony przed atakami cybernetycznymi.
  • Zmian wprowadzonych przez DORA i NIS2, w szczególności różnic pomiędzy regulacjami
  • Zakresu obowiązków jaki przewidziane są w regulacjach

Na spotkaniu podejmiemy się odpowiedzi na pytanie, jak dostosować swoje działania do nowych przepisów jak skutecznie reagować w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Spotkanie będzie też okazją do przedyskutowania konkretnych przypadków na żywo ze specjalistami.

W drugiej części spotkania opowiemy o tym w jaki sposób Microsoft uruchamiając region Azure Polska Centralna wychodzi naprzeciw nowym regulacjom. Pokażemy jak wykorzystując rozwiązania Microsoft otrzymujemy możliwość wglądu w obowiązujące standardy dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury, aplikacji oraz danych. Podsumujemy certyfikaty oraz technologie, która wspomagają wdrożenie nowych standardów. Szczególną uwagą poświęcimy zagadnieniom wokół Azure Security Center, odpowiadając na pytanie czy i w jakim zakresie nasza instalacja spełnia nowe wymagania, a jeśli nie to jakie elementy wymagają poprawy.

Agenda

Cele wprowadzenia nowych regulacji, jak NIS i DORA, są ogólnie słuszne i potrzebne, trudno z nimi dyskutować – ale niesie to szereg konsekwencji i zmian na poziomie nie tylko poszczególnych państw członkowskich, ale konkretnych przedsiębiorstw i firm. Niesie to wiele wyzwań i pracy dla działów cyberbezpieczeństwa. To nowa rzeczywistość, co do której potrzebny jest wspólny namysł i dobra ekspertyza.

Dlatego organizujemy nasze spotkanie – będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak dostosować działania, procedury i systemy do nowych wymogów, jak skutecznie reagować w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania konkretnych przypadków ze specjalistami.

Przyjrzymy się także, w jaki sposób Microsoft uruchamiając region Azure Polska Centralna wychodzi naprzeciw nowym regulacjom. Podsumujemy certyfikaty oraz technologie, która wspomagają wdrożenie nowych standardów. Szczególną uwagą poświęcimy zagadnieniom wokół Azure Security Center, odpowiadając na pytanie, czy i w jakim zakresie nasza instalacja spełnia nowe wymagania, a jeśli nie, to jakie elementy wymagają poprawy.

9.30 - 9.40
9.30 - 9.40 | 10min
Powitanie uczestników
Prezes zarządu
Atende
9.40 - 10.00
9.40 - 10.00 | 20min
Krajobraz Regulacyjny w Polsce czyli co faktycznie zmieni NIS2 i DORA na poziomie przedsiębiorstwa objętego regulacją – ważne i mniej oczywiste aspekty
Adwokat, Partner
Kancelaria Prawna Traple Konarski
10.00 - 10.10
10.00 - 10.10 | 10min
Q&A
10.10 - 10.30
10.10 - 10.30 | 20min
Jak od przepisów dojść do rozwiązań technologicznych – które elementy regulacji wymagają dopasowanych narzędzi i systemów
Security Services Sales Expert
IBM
Atende Technology Leader – Cybersecurity
Atende
10.30 - 10.50
10.30 - 10.50 | 20min
Azure Polska Centralna a nowe wymogi cyberbezpieczeństwa – czyli czy chmura w Polsce nam pomoże
Head of Cloud Excellence Team, Business Director
Atende
10.50 - 11.15
10.50 - 11.15 | 25min
Dyskusja zaproszonych CISO – co dla mnie oznaczają nowe regulacje, gdzie leży główna część pracy potrzebnej do dostosowania się do nowego status quo, co budzi najwięcej wątpliwości i znaków zapytania, czy moje założenia są słuszne – i jak to widzą inni.
Head of IT Security and Compliance Team
Ergo Hestia
CSO
BNP Paribas Bank Polska
11.15 - 12.00
11.15 - 12.00 | 45min
Czas na swobodne rozmowy i konsultacje z obecnymi ekspertami

Lokalizacja

Spotkanie odbędzie się w Villa Foksal, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa.

Partnerzy spotkania

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.